Փորձարարական բազա


Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) ստեղծվել է իզոտոպների ուսումնասիրության և արտադրության գիտա-փորձարական բազա, Երևան քաղաքի բժշկական կլինիկաներին ռադիոնուկլիդներով ապահովելու համար:
Տեսական և փորձարարական-տեխնոլոգիաների հետազոտությունները ցույց տվեցին99mTc-ի ստացման իրական հնարավորությունը, մոլիբդենի եռօքսիդի (MoO3) էլեկտրոնային գծային արագացուցչի՝ ԳԷԱ-50 արգելակային ֆոտոնների փնջով ճառագայթելու ճանապարհով:
Էլեկտրոնային գծային արագացուցչի վերազինումը թույլ տվեց մեծացնել փնջի ինտենսիվությունը և խտությունը, իսկ համակարգի ավտոմատացված վերահսկումը թույլ տվեց մանրակրկիտ հետևել իզոտոպների ստացման պրոցեսին:
ՄԳՏԿ - 1444 եւ CNCP - A1785P դրամաշնորհների միջոցով ստացված լաբորատորական սարքավորումները հնարավորություն են տալիս համաշխարհային մակարդակով անել գիտահետազոտական և կիրառական աշխատանքներ:

Էլեկտրոնային գծային արագացուցիչ ԳԷԱ-50

Տարբեր նյութերի թիրախների ճառագայթման փորձարարական սարքավորումը


ա) տեսքը դիմացից

բ) տեսքը հետևից
1 - թիրախի հեռակառավարման համակարգը ,
2 – թիրախայիմ մոդուլ,
3 – տատանվող լարի հիման վրա գործող փնջի սկաներ

Xe թիրախ (մանոմետրով) թիրախային մոդուլում՝ պատրաստ ճառագայթման


Подробности здесь:

Նոր բարձր էմիսսիայով կատոդը հնարավորություն տվեց, ավելի քան երկու անգամ մեծացնել գծային արագացուցչի՝ ԳԷԱ-50 փնջի ինտենսիվությունը:

Նոր կատոդը տեղադրված թնդանոթում

Էլեկտրոնային թնդանոթը հավաքված


Համակարգչային սարքավորումը վերահսկում է արագացուցչի և փորձարարական սարքավորման պարամետրերին, որը որակապես մեծացրել է համակարգի և ճառագայթման պրոցեսի հուսալիությունը:Դետեկտոր NaJ(Tl) տեսակի 3M3/3-X դետեկտոր ստուհաճշտման պրոցեսում

համակարգչային սարքավորումը հետևում է փնջի պարամետրերին, ճառագայթման սպեկտրների անալիզին – DAQ, CAMAC-PCՍառեցման բարձր ինտեսիվությամբ համակարգ


1 – հզոր օդափոխիչ,
2 - օդամուղ

Թիրախի հեռացման համակարգՍայլակի տեղափոխման ռելսեր


Ճառագայթված նյութի տեղափոխումը սալյակից կապարե կաղապարի մեջ:Թիրախի հեռացման պրոցեդուրան (animation)